Skip to content

Trần Trọng Hải

Trần Trọng Hải: Ông Trần Trọng Hải là một trong những nhân vật quan trọng trong ngành in ấn tại Việt Nam. Ông là chủ tịch Hãng In Induongquang.com - một công ty in ấn nổi tiếng và có uy tín.